انحلال شرکت، راهنمای جامع هزینه، پروسه و مدارک مورد نیاز

به وسیله انحلال شخصیت حقوقی باید بدهی و قروض آن پرداخت شده و تمامی دارایی های منقول و غیرمنقول (منظور از منقول و غیرمنقول نقدی و غیرنقدی بودن دارایی شرکت است) بعد از تسویه و پرداخت کامل بدهی های شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم می شود. شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام ‌مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود. در اساسنامه شرکت تعیین شده است که مجمع عمومی سالانه باید برای رسیدگی به امور مالیاتی شرکت تشکیل گردد . شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد. امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رای به انحلال می‌دهد ترتیب دیگری‌مقرر داشته باشد.

  • در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
  • 1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
  • به موجب ماده 2 لایحه فوق، شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود.

هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد. تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف مدت پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود، تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها توسط آخرین مجمع عمومی عادی و قبل از انحلال تعیین شده است. ثبت شرکت در تهران در صورت ورشکستگی و همچنین تصفیه امور آن، تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

مشاوره رایگان

طلبکاران می‌توانند در صورتی که انحلال شرکت به سببی غیر از ورشکستگی بوده، صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند. گفتنی است، کلیه صورت‌جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی تنظیم شوند و افراد ذی‌سمت آن را امضا کنند و مهر شرکت نیز روی آن درج شود. مدیران تصفیه نیز اگر جزو سهامداران نیستند باید کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه دهند. صورت‌جلسه انحلال شرکت‌های سهامی خاص باید ظرف سه روز به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود. در برخی موارد موضوعی که شرکت بر مبنای انجام آن بنا شده است، ناممکن می‌شود که در این صورت شرکا تصمیم به انحلال می‌گیرند. در بعضی موارد نیز موضوعی که شرکت بر مبنای آن شکل گرفته است ،انجام شده و به پایان می‌رسد در این صورت نیز شرکت می‌تواند بنا به تصمیم شرکا منحل گردد.

مدت زمان ثبت انحلال شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

اگر مدیر تصفیه انتخاب شده توسط مجمع عمومی شركت، فوت کند یا دچار حجر یا ورشكستگی شود، هر صاحب نفعی می‌تواند از با مراجعه به ثبت شركت‌ها، از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت، تعیین جانشین برای مدیر تصفیه را درخواست کند. اگر مجمع عمومی عادی تشكیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را تعیین کند، یا این‌كه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد، باید از دادگاه تعیین جانشین مدیر تصفیه را درخواست کرد. یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال نماید و دادگاه نیز دلایل او را موجه تشخیص بدهد، مانند اینکه شرکت زیان دهی داشته باشد. در این مورد اگر دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

نظارت بر کار مدیر تصفیه:

شرکت سهامی خاص به محض انحلال، شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شود و در همه‌جا به دنبال نام شرکت باید عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز باید در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به مجموعه قید شود. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند هر زمان که بخواهد شرکت سهامی خاص را منحل کند. این موضوع به تشخیص اعضا واگذار شده و آن‌ها می‌توانند به هر علتی، حتی بدون توجیه و حتی با وجود مخالفت هیئت‌مدیره، قبل از موعد مقرر شرکت را منحل اعلام نمایند. در واقع می‌توان گفت که مجمع عمومی فوق‌العاده همواره حق پایان دادن به حیات شرکت را در اختیار دارد.