ثبت شرکت هلدینگ (راهنمای کامل و کاربردی) – افق نیکان

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد. همچنین ماده 7 قانون مذکور در بیان مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام، مقرر داشته که این اظهارنامه باید در بر دارنده اطلاعات زیر باشد: نام شرکت، هویت کامل و اقامتگاه موسسین، موضوع شرکت، سرمایه شرکت، تعداد سهام و مبلغ اسمی آن ها ، میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کردهاند، مرکز اصلی شرکت و مدت آن. در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد. در کادر مربوط به موضوع فعالیت، نوع فعالیت و وضعیت مجوز و مدت فعالیت را براساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب کنید. This has been created by GSA Content Generator DEMO!

که در کمترین زمان شرکت شما را به ثبت میرسانند.

وارد نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل. دقت نمایید که این اظهارنامه قابل تغییر نیست مگر اینکه به مراحل قبل برگشته و اطلاعات وارد شده را اصلاح نمایید. ابتدا وارد کردن کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و در نهایت ثبت شعبه. با پیشرفت تکنولوژی باعث شده روند ثبت شرکت خیلی سرعت پیدا کند برای مثال در گذشته شما مجبور بودید برای ثبت شرکت به سازمان ثبت شرکتهای استان خود مراجعه کنید ولی هماکنون شرایطی پدید آمده شما میتوانید با ورود به سامانه ثبت شرکتها مراحل ثبت شرکت را انجام دهید هرچند راه حلی ساده تر مقابل پای شماست، آن هم تماس با دفاتر ثبت شرکتها همچون دفتر ثبت شرکت که در کمترین زمان شرکت شما را به ثبت میرسانند. برای بیان جزئیات انجام ثبت شرکت باید بگوییم که مانند بسیاری از روند های اداری و سازمانی، این عمل نیز نیازمند پروسه ای ساده است که با انجام آن به راحتی می توانید شرکت خود را ثبت کنید و مزایای آن استفاده کنید.

به بیان دیگر، در قدمهای اول مهاجرت چنین نشان میدهید که قصد سرمایهگذاری بر روی ثبت یک شرکت را دارید. زیرا قراردادها مبتنی بر ” ارتباط ” بین اشخاصند و بدون لحاظ این امر، قرارداد معنا و مصداق پیدا نمی کند. مثلاَ به سختی می توان تصور نمود که سرمایه گذاری جهت تولید خودرو بدون اجتماع سرمایه اشخاص متعدد امکان پذیر باشد. هرگاه دو یا چند نفر اقدام به شروع فعالیتی نمایند که طی آن کالا تولید کرده و یا خدماتی را ارائه دهند، برای این که فعالیت قانونی داشته باشند باید ثبت شرکت انجام دهند. این نام باید حاوی ارجاع به شکل سازمانی و قانونی شرکت باشد و استفاده از کلمه «لتونی» ممنوع است. 4-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد. ما پیشنهاد می کنیم که شما به مشاورین ثبت شرکت نیک مراجعه کنید تا آگاهی های لازم را بنابه شرایط خود کسب کنید. کشورهای اروپایی موظف هستند که شرایط و موقعیتی یکسان برای سرمایهگذاری هر انسانی ایجاد کنند؛ هیچ تفاوتی ندارد که آن شخص، یکی از شهروندان کشورهای اروپایی است یا از کشور دیگری برای سرمایهگذاری به آن کشور مهاجرت کرده است.

  • حداقل سرمایه سهم درخواستی در مناطق آزاد وجود ندارد
  • پذیرش و دریافت کد رهگیری
  • مشخص نمودن تاریخ برگزاری جلسه تغییرات
  • موضوع فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی
  • رأی دادن بیش از یک بار

این دلیل باعث شده است، شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایجترین قالبها برای ثبت شرکت در ایران باشد. افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. با نگاهی به مدارک لازم برای ثبت شرکت های غیر سهامی و سهامی، متوجه می شویم که قانون گذار تنها در مورد ثبت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، مدرکی را با عنوان اظهارنامه برای ثبت ضروری دانسته و در مورد سایر شرکت ها ارسال اظهارنامه، برای ثبت شرکت لازم نمی باشد. باید گفت که اظهارنامه ثبت شرکت، نوعی تقاضانامه و اعلامیه تاسیس شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص بوده که هم زمان با ارسال مدارک ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم می گردد. اما با گذشت زمان متوجه خواهید شد که برای ارتقا و رشد فعالیت تجاری تان نیازمند ثبت شرکت هستید. در این قسمت، باید بصورت قانونی و دقیق، سهامداران شرکت خود را انتخاب کنید؛ شما قادر هستید که از اعضای خانواده خود در این زمینه استفاده کنید. تاسیس شرکت­ در گذشته پروسه­ای زمان­بر و دارای مراحل اداری و قانونی حوصله بر بوده است. Post has been created by GSA Content Generator Demoversion.

دیدگاهتان را بنویسید