شرایط ثبت موسسه حقوقی و غیر تجاری + مدارک و شرایط

اگر موسسه، انتفاعی باشد، باید زمینه فعالیت موسسه با مدارک تحصیلی و مهارت تاسیس کنندگان مطابقت داشته و سپس امر ثبت و صادر گردد. به منظور ثبت موسسه در استان تهران باید به مرجع ثبت شرکت‌ها و در شهرستان به حلقه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت پایگاه اصلی موسسه مراجعه نمود. اگر از بین اسم های پیشنهادی یکی مورد قبول واقع شد ، بر اساس قانون تجارت باید به تنظیم اوراق قانونی شرکت بپردازید و اعضا این اوراق را امضا کنند .

  • موسسه حقوقی معمولا بر اساس آئین نامه کانون وکلای دادگستری ثبت می گردد که بر این اساس اعضای آن می توانند تعداد زیادی وکیل باشند که در یک زمینه خاص تخصص دارند و اقدام یه فعالیت کنند.
  • سرمایه این موسسات لزوما نباید از طریق شریکان موسسه تامین شود.
  • بله، پس از معرفی اعضاء به وزارت ارشاد و دریافت اساسنامه و فرم تاسیس در صورتیکه صلاحیت شما احراز شود مجوز اخذ و سپس در اداره ثبت شرکت ها قابل ثبت می باشد.
  • چنانچه موسسه انتفاعی باشد اسناد تحصیلی و مهارت موسسین بایست با موضوع موسسه مطابقت داشته باشد.پس از آن دستر ثبت داده شده و به صدور می رسد.

موسسه غیر تجاری دارای یک مجمع عمومی فوق العاده و عادی بوده که تعیین اعضای هیئت مدیره از وظایف آن محسوب می شود. موسسات غیر انتفاعی مانند موسسات قرض الحسنه، خیریه، خدماتی و احزاب سیاسی به منظور اهداف عام المنفعه و حل مشکلات افراد جامعه تشکیل می شوند. همچنین، این نوع موسسات غیر تجاری برای شروع فعالیت خود، می بایست از نیروی انتظامی تاییدیه لازم را دریافت نمایند.

ثبت موسسه حقوقی

پس آموزشها از یک جهت به دو دسته حضوری و غیر حضوری(از راه دور و مجازی) تقسیم می شوند. با توجه به مشغله افراد و در عین حال نیاز همیشگی به یادگیری و آموزش دوران مساعدی برای آموزش غیرحضوری است. در صورتیکه سازمان مربوطه موافقت کند، برای انتخاب نام موسسه می توان از نام شخص درخواست دهنده موسسه هم استفاده کرد. در این گام اطلاعات متقاضی را به صورت کامل وارد نمایید.

کارت پیمانکاری شهرداری ، اخذ کارت پیمانکاری شهرداری ، تمدید کارت پیمانکاری شهرداری

هیات مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی از بین شركاء یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیات با حضور اكثریت اعضاء موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیات مدیره با اكثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود. صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار (کم هزینه ) با هزینه متقاضی منتشر می گردد. نکته آخر در اینباره نیز اینکه امور مربوط به ثبت موسسه و درج آگهی ثبت موسسه مذکور کلا بر عهده هیئت مدیره آن موسسه می باشد که از قبل توسط مجمع عمومی موسسه انتخاب شده است. لازم به یادآوری است که موسسات نیز همانند شرکت ها دارای ساختار تشکیلاتی شامل هیئت مدیره، بازرس/ بازرسین (اختیاری)، مجمع عمومی و مجمع فوق العاده می باشد. موسسه نیز مانند شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد.

حداقل شركا در موسسات غیرتجاری نباید كم تر از دو شخص را شامل خواهند شد و میزان سرمایه ورودی آن ها بر طبق آورده هر شریک می باشد . جهت ثبت شرکت های غیر تجاری ارائه اظهارنامه ( شامل نسخه چاپی تقاضانامه ثبت شرکت به همراه مدارک لازم که باید در دو نسخه با تاریخ و امضا ارائه می شود و باید مشمول نسخه اصلی یا رونوشت از وكالتنامه وکیل به جهت انجام امور ثبتی باشد . یکی دیگر از خدمات مجتمع حقوقی ایلیا ثبت موسسه می باشد و متقاضیان محترم می توانند برای بهره مندی از مشاوره های تخصصی با شماره های مربوطه تماس حاصل نمایند و از راهنمایی های مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوند. مطابق با قانون کار و تجارت برای فعالیت در قالب موسسات با فعالیت های گوناگون و غیر تجاری در حوزه هایی چون امور خیریه، امور علمی و ادبی، فرهنگی و هنری و غیره لازم به سپری نمودن زمان لازم و طی کردن مراحل موجود و تعیین شده از سوی مراجع قانونی می باشد . برای ثبت موسسه نیاز به دریافت مجوز های لازم می باشد که بنا به نوع فعالیت باید مجوزی از ارگان مرتبط دریافت گردد.

گروه دوم موسسات به دنبال کسب منافع اقتصادی هستند اما به دلیل اینکه فعالیت غیر تجاری یا خدماتی انجام می دهند ، موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی مانند آموزشگاههای علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات نظافتی ویا حقوقی و موارد دیگردر قالب موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده و بعضا برای ثبت برخی از این موسسات نیاز به اخذ مجوز خواهید داشت. همچنین مشاوره هایی در زمینه های اقتصادی،فرهنگی ، اجتماعی و… در محدوده فعالیت موسسات می باشد. ارزان ثبت سعی دارد با توضیحاتی که به آن اشاره شده است زمینه ای برای شناخت بهتر موسسات و حوزه فعالیت آنها برای متقاضیان ثبت موسسات غیر تجاری ارائه دهد. موسسات غیر تجاری از حداقل دو نفر تشکیل شده که اهداف آن ها معمولا عام المنفعه می باشند.