شرکت های سهامی خاص [newline]چگونگی ثبت شرکتهای سهامی خاص، با مسئولیت محدود

همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد. لازم به توضیح است، مقررات راجع به شرکت سهامی قبلاَ در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکت سهامی عام و خاص، در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.

  • کپی شناسنامه و کارت کلی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین در دفاتر اسناد رسمی و یا وکیل رسمی شرکت.
  • مدت زمانی که ثبت شرکت به طول می انجامد در همه موارد یکسان نیست.
  • شرکتهای سهامی خاص برای انجام فعالیتهای گسترده تر و مهم تجاری تشکیل می‌شوند.برای ثبت شرکت سهامی خاص تمام سرمایه شرکت درهنگام تأسیس منحصراً بوسیله مؤسسین شرکت تأمین می‌شود و همچنین مدیر شرکت سهامی خاص نمی تواند خارج از سیستم سرمایه گذاران انتخاب شود.

شرکت باید بازرس داشته باشد که این افراد خارج از شرکا و مدیران شرکت هستند و با آنها نسبت فامیلی ندارند. سهامی بودن شرکت و سپرده گذاری سرمایه در بانک، در نهایت باعث خواهد شد طرف قرارداد شما بیشتر به شما اطمینان نماید. یکی از این معایب وجود قوانین پیچیده و سخت نسبت به سایر شرکت ها است. اگر شرکت با ۳ سهامدار تشکیل شده باشد ، هر سه جزو هیات مدیره شرکت هستند. در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند، بايد حاضر باشند.

۶- کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر این صورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه خواستار شوند. شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً بوسیله مؤسسین تأمین می‌گردد. مدیر شرکت سهامی خاص نمی‌تواند خارج از سیستم سرمایه گذاران باشد. مسئوليت هريك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات قانون تجارت و قوانين جاريه كشور خواهد بود. همچنین در صورتیکه که مجمع عمومی تصویب نماید،هیات مدیره موظف به انجام آن می باشد. کلیه قوانین مجامع عمومی شرکت سهامی خاص بصورت مفصل در مطالب ذیل توضیح داده ایم.

همچنین دارای معنا و مفهوم و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. 10- موضوع فعالیت شرکت های سهامی خاص می تواند غیرتجاری باشد. ابتدا به ساکن، ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید در بانک سپرده گذاری شده و به اعضا اعلام شود. ۶۵ درصد دیگر باید طی ۵ سال، تامین و مراتب آن به اداره ثبت اطلاع داده شود. همچنین تنظیم صورت‌های مالی و انتخاب هیئت مدیره باید با صلاح‌دید مجمع عمومی عادی انجام شود. قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین هزینه ی حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه منتخب مجمع عمومی مؤسس مراجعه و فیش مزبوطه را دریافت نماید.

ثبت شرکت فیلم سازی

انجام دهید،حتما احتیاج به مشاوره دقیق و با حوصله بسیاری در خصوص ثبت این نوع شرکت دارید. سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها. سال مالی شرکتاز روز اول فروردین هرسال آغازمی شود وتاروزآخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد. مسؤلیت هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است. مدت مدیریت مدیران دراساسنامه معین می شود.لاکن این مدت از دوسال تجاوزنخواهد کرد.انتخاب مجددمدیران بلامانع است. تبصره ـ انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است.

چه کسانی در شرکت سهامی جزء ارکان تصمیم گیرنده به حساب می آیند:

1) در صورت تمایل به انجام درخواست توسط مجموعه ما پس از عقد قرارداد مدارک مورد نیاز درخواست میشود . 5) پس از پایان مدت اعتبار اعضا هییت مدیره و بازرسین بایستی نسبت به تمدید و یا تغییر اعضا هیات مدیره و بازرسین اقدام شود در غیراینصورت شرکت جهت انجام امور بانکی و قانونی فاقد اعتبار خواهد بود . چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه کپی از آگهی تهیه کنید تا هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی مهمور به مهر شود و اعتبار داشته باشند . در صورتی که اعضای هیئت مدیره شرکت دعوت مجامع را انجام ندهند این وظیفه بر عهده ی بازرسان می باشد(طبق مواد ۹۱،۹۲،۹۵ ل.ا.ق.ت). مدیر عامل توسط هیئت مدیره انتخاب می شود و حتما باید شخص حقیقی باشد و می تواند جزء سهامداران باشد یا نباشد. ولی در صورتی که در مجمع عمومی کلیه سهام داران حضور داشته باشند دیگر نیاز نیست که آگهی منتشر شود.

برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها نیاز به مدرک تحصیلی و ارائه آن برای هیچکدام از اعضا نیست. ثبت شرکت شرکت سهامی خاص در بهترین و سریعترین حالت 6 روز کاری تا دریافت آگهی تاسیس شرکت ( مدت زمان پرداخت هزینه آگهی در روزنامه رسمی تا چاپ آن به این مدت زمان اضافه خواهد شد ) طول خواهد کشید. اما صفر تا صد ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 15 روز زمان خواهد برد.

در مرحله دوم لازم است که مدارک را تکمیل کرده و در اختیار کارشناسان قرار دهید تا روند طبیعی ثبت شرکت انجام شود. همچنین همانطور که قبلاً گفته شد، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنها محدود است و همه سرمایه نیز باید توسط موسسان تامین گردد. در صورت وجود سهامدار خارجی، برای اشخاص حقیقی لازم است کپی برابر اصل پاسپورت ارائه شود و برای اشخاص حقوقی گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده، حاوی آخرین وضعیت شرکت ارائه شود. همچنین لازم است اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی ارائه شوند. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که همه سهامداران آن را امضا کرده باشند. برای تاسیس شرکت و واگذاری سهام، به تشکیل مجمع عمومی نیاز می باشد.

شرایط افزایش یا کاهش سرمایه و نیز انتقال سهام‌ها نیز در همین سند معیّن می‌شود. همچنین مقررات مربوط به تشکیل مجامع عمومی با جزئیات کامل در اساس‌نامه روشن می‌گردد. معرفی کامل اعضای هیئت‌مدیره و حدود اختیارات هر یک از آنها نیز در همین سند صورت می‌گیرد. اطلاعات شناسایی بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت‌شان نیز باید شفاف بیان شود. مهم‌ترین بندی که در اساس‌نامه شرکت‌های سهامی خاص وجود دارد، شرایط انحلال شرکت است.

نیاز است که تابعیت شرکت تعیین شود و بخش مهمی از اصول ثبت شرکت در مناطق آزاد محسوب می شود. همه مدارک تسلیمی شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی ترجمه رسمی شود و به طور کلی حکم نمایندگی فرد مورد نظر نیز مهم است. یکی از مدل های شرکتی وجود دارد که ترکیبی از شرکت سرمایه ای با شرکت ضمانتی است و به طور کلی میاز به یک یا چند شریک ضامن است و همینطور نیاز است که افرادی مسئولیت های خاص خود را داشته باشند و شرایطی که از سوی شرکت مشخص می شود برای همه افراد یکسان است.