مجموعه دانستنی های ثبت شرکت

تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود. آورده غیر نقد چه عین چه مدارک مالکیت آن نزد همان بانک و در سامانه ثبت شرکت همان حساب تودیع شود. حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

در مرحله هفتم اسناد شرکت تحویل داده خواهد شد و مراحل ثبت شرکت به پایان می‌ رسد. یکی از قوانین مهم این است که به دلیل آنکه افراد دارای سهام هستند. چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه کپی از آگهی تهیه کنید تا هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی مهمور به مهر شود و اعتبار داشته باشند . قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین هزینه ی حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه منتخب مجمع عمومی مؤسس مراجعه و فیش مزبوطه را دریافت نماید. سپس مبلغ حق الثبت و حق الدرج بصورت یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود.

همه چیز درمورد ورود شرکت‌ها به بازار بورس اوراق بهادار تهران

جالب است بدانید که در سهامی خاص، هیچ محدودیتی در انتخاب زمینه فعالیت نخواهید داشت و می توانید با ثبت آن ، تا سقف 5 الی 10 برابر میزان سرمایه خود ، از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنید . در صورت رضایت تمام شرکا، تمام شدن مدت شرکت و یا درخواست یکی از شرکا از دادگاه نیز این اتفاق رخ می‌دهد. امضاء وکالتنامه وکیل درصورتی که پرونده تاسیس شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود. در نهایت به بعد از تائید اوراق با مراجعه به اداره ثبت آگهی ثبتی و اوراق تائید شده را تحویل و به باقی امور از جمله پرداخت های قانونی و اخذ کد اقتصادی و همچنین اخذ گواهی ارزش افزوده می پردازیم.

  • شرکت نیاز به بررسی هزینه چاپ آگهی دارد و این موضوع بخش مهمی از هزینه چاپ را ارزیابی می کند.
  • پس از انجام بررسی های لازم، یکی از این نام ها انتخاب می شود.
  • با توجه به گسترده بودن کشور عزیزمان ثبت شرکت سهامی خاص در ایران در تمامی شهر های مختلف تحت نظارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همان شهر صورت می پذیرد و هیچ تفاوتی بین شهر ها جهت ثبت و یا تاسیس شرکت سهامی خاص وجود ندارد.
  • در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده میگیرد، بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.
  • سند رسمی معتبر و روزنامه رسمی تاسیس قانونی شرکت، در نهایت برای شما صادر خواهد شد.

اسامی انتخابی قبلا توسط اشخاص دیگری ثبت نشده باشند و دارای مفهوم باشند. دستور جلسه می بایستی بصورت مشخص و مصرح در آگهی دعوت بیان گردد . شیوه انتخاب مدیران، تعیین وظایف و حدود اختیارات آنها و شرایط جایگزینی‌شان. همچنین نحوه گزینش بازرسان، معین کردن مدت مأموریت آنها و شرایط عزل‌شان. اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. عباراتی مانند مهندسی, خدماتی, بازرگانی و موارد این چنینی جزء سیلاب نمی باشد.

نام مناسب برای شرکت سهامی خاص

اساسنامه یا شرکتنامه به منظور اثبات همکاری شرکا، باید توسط تمامی آن ها امضا شود. بعد از پایان پذیره نویسی موسسین اقدام به تشکیل و برگزاری مجمع عمومی مؤسس کنند . ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی در دو نسخه که می بایست همه موسسین آن را امضا کرده باشند . ۸٫ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت جزء اموال غیر منقول باشد.

ثبت شرکت سهامی

از سه سیلاب نام شرکت، هر کدام به صورت جداگانه هم باید معنی دار باشد. نام شرکت، نوع فعالیت، آدرس شرکت مرکزی و شعبه ها با کد پستی هر کدام باید ذکر شود. اطلاعات مربوط به بازرسان شرکت مانند نحوه انتخاب ان ها و نیز مدت زمان ماموریت شان باید در اساسنامه بیاید. پر کردن اطلاعات مانند ثبت شرکت لیست اعضاء و نیز سهام داران، آدرس مکان شرکت و نیز آدرس سکونت افراد و کد پستی مربوط به هر کدام،ثبتینو سرمایه شرکت، سمت افراد مختلف، درصد سهام و سهم هر کدام از اعضاء. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت‌جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام‌داران رسیده باشد.

سپس تمامی مدارک به صورت دقیق و تنظیم شده باید به شرکت ثبتی تحویل داده شود. تمامی حقوق برای موسسه خدمات اداری کاج با علامت ثبت شده، محفوظ می باشد. مبلغ سرمایه شرکت بایستی در اظهارنامه ثبت و مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک ذکر شود. اظهارنامه شرکت نیز همچون اساسنامه بایستی حاوی نام شرکت آدرس شعبه مرکزی و سایر شعبات آن، زمینه فعالیت شرکت و مشخصات کامل موسین شرکت باشد.

uncategorized