مراحل ثبت برند – ثبت شرکت اریکه

با فرض بر اینکه روزنامه انتخابی شما روزنامه ابرار باشد، هزینه آن تقریباً با هزینه روزنامه رسمی یکسان است و به طور میانگین و بر اساس تعداد کلمات و حروف اطلاعات ثبتی شرکت، از ۱۵۵/۰۰۰ تومان (صد و پنجاه و پنج هزار تومان) به بالا است. ۳در این مرحله از مراحل ثبت اظهارنامه ثبت شرکت ، اطلاعات مربوط به استان و شهر، واحد ثبتی با توجه به آدرس شرکت، سال مالی شرکت، مجوز شرکت در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، نشانی شعبه یا شعب شرکت در صورت وجود و در نهایت تلفن و کدپستی شرکت را وارد نموده تا سامانه به طور خودکار نشانی شرکت را برای شما نمایش دهد. با توجه به آنکه کارشناسان با تجربه موسسه حقوقی مشهور بصورت مداوم و مستمر به انجام مشاورههای تخصصی و رایگان و انجام امور ثبت شرکتها و علائم تجاری و اقدامات مورد نیاز و بعضاً ضروری قبل و بعد از آن با حداقل هزینه و زمان در تمام طول سال مشغول هستند، در این مقاله به تشریح کلیه هزینه های ثبت شرکت از ابتدا تا انتها و به صورت صفر تا ۱۰۰ پرداختهاند، به گونهای که هیچ نکته مبهمی وجود ندارد. Article was generated by GSA Content Generator Demoversion!

  • نوع روزنامه
  • موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی
  • شرکت گردشگری
  • شرکت با مسئولیت محدود یک نفره (EURL)
  • تغییر نام شرکت
  • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

لازم است در این زمینه به نکتهای توجه داشته باشید و آن نکته این است که در این مراحل، در صورتی که شخص حقیقی و یا حقوقی باشید، هزینه ثبت نام و برند تجاریتان با یکدیگر تفاوتهایی خواهد داشت. البته متاسفانه در برخی از موسسات ثبتی، هزینه ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت اعلام میشود. در هر صورت، ثبت تغییرات شرکت در زمینه انحلال، مطابق مقررات ضروری است. نکته: پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها و دریافت مدارک، اقدامی که مطابق با قانون تجارت ضروری است، اعلان عمومی از طریق انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت است. نکته: پس از ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکتها، اقدامی که مطابق با قانون تجارت ضروری است، اعلان عمومی از طریق انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت است. در صورتی که شرکت تجاری با شریکی که اهلیت تجاری ندارد ایجاد شود؛ تعهد به چنین شرکتی باطل است. زمانی که شرکت شما ثبت شده باشد ، یک برگه از طرف سامانه به عنوان ” پیش نویس آگهی تاسیس ” داده می شود که این برگه پیش نویس باید به اداره ثبت شرکت ها برده شود .

ثبت تغییرات شرکت

دریافت مدارک از طرف و بارگذاری آن در سامانه ثبت شرکت ها ، حتما نیاز به تنظیم صورتجلسات و اوراق مربوطه به صورت دقیق می باشد که این فرایند توسط کارشناسان و وکلای بخش اداری موسسه صدرا صورت می گیرد . نکته: پس از ثبت شرکت تضامنی در اداره ثبت شرکتها و دریافت مدارک و اوراق مهر و امضاء شده ثبتی از قبیل اساسنامه، شرکتنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت، اقدامی که مطابق با قانون تجارت ضروری است، اعلان عمومی از طریق انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت است. 8. در این مرحله کارشناس تأسیس مدارک متقاضی را به قدت بررسی کرده تا در نوع فعالیت شرکت و مدارک ارسالی نقص و ایرادی وجود نداشته باشد. تغییر آدرس شرکت، منظور همان تغییر نشانی قانونی شرکت محسوب می­شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می­شود. شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری ، یکی یا همه اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارنده یا دارندگان حق امضا معرفی می کند ،حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد که با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره به اعضا اعطاء می شود، پس از تاسیس شرکت، تغییر در حق امضاء در هر زمانی قابل اعمال است که با تصمیم کلیه اعضای شرکت و سهامداران صورت میگیرد. This data was generated by GSA Content Generator Demoversion!

پس جهت تبت تغییرات اعضای هیات مدیره 3 صورتجلسه 250 هزار تومانی می بایست تنظیم گردد که در نهایت این 3 صورتجلسه می بایست همگی یک بار در روزنامه آگهی شوند. این تغییرات می تواند به صورت مجمع عمومی عادی یا عادی به صورت فوق العاده یا تغییر اعضای هیئت مدیره باشند. یکی از مهمترین معیارهای وفاداری به برند، عامل یادآوری و بازآوری برند با گروه کالایی خاص میباشد که زمینه را برای خریدهای مجدد مشتریان فراهم میآورد.هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب میشود. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد. 1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد. بطور کلی صورتجلسه باید در چند نسخه تهیه شده و به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و در پایان، یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. 2. اگر تعداد اشخاص شرکت بیشتر از 12 نفر باشد باید هیئت نظارت متشکل از نام سه نفر از نمایندگان و شرکا اصلی شرکت در صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت همراه با امضای ایشان آورده شود. ۷در این مرحله از مراحل ثبت اظهارنامه ثبت شرکت ، لازم است تا میزان و نوع سرمایه شرکت یعنی سرمایه نقدی و غیرنقدی آن تعیین گردد .

دیدگاهتان را بنویسید