مراحل ثبت شرکت از «الف

الف – تفحص و نقشهبرداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر اعم از مایع وجامد (به استثنای ذغال سنگ) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآوردههای اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین واقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهای سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید. این بخش از مقاله را به تعرفه ثبت انواع شرکت و تعرفه هرکدام پرداخته ایم. ۲- در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقالدهندهی مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد. ز – اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمینهایی که در اختیار شرکت است به منظور انجام مقاصد مذکور در این اساسنامه. اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به این امور در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت صنایع و معادن خواهدبود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآوردهها با استانداردهای ملی یا بینالمللی نظارت لازم را اعمال خواهد کرد و تعیین قیمت این فرآوردهها برایعرضه در بازار داخلی توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت.

هزینه ثبت شرکت

اشتغال به امور فوقالذکر در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت میباشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه مشارکتمؤسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده و یا بشود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور مزبور به عمل خواهد آورد. شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضی از شرکتهای فرعی و وابسته که در ساختن فرآوردههای فرعیموضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت میکنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بهکارکنان ایرانی شرکتهای مزبور و یا ایرانیان دیگر به فروش برساند. ب – ساختن فرآوردههای فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها درداخل و خارج کشور. در صورتی که اشخاص و مؤسسات که به موجب قسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآوردههای فرعی و مشتقات نفتی میکنند ضمن عملیات خودمقداری از فرآوردههای اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کنند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول بهاجازه شرکت و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند.

تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ و پیگیری میشود. برای ادارهی امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از ۲۳ عضو اصلی و ۹ عضو علیالبدل تشکیل میشود. تبصره – رییس و اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره باید ایرانی باشند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین عامل در دریافت اقامت دائم و تابعیت فرانسه ارائه یک بیزنس پلن مناسب و قوی است.این نوشتار توسط کارشناسان متخصص مؤسسه حقوقی ملک پور به رشته تحریر درآمده است و هرگونه کپی برداری از آن شرعاً حرام بوده و پیگرد قانونی دارد. در ایام نه چندان دور (مثلا 5 سال پیش) اگر شخصی می خواست شرکتی ثبت کند، میبایست به سازمان ثبت شرکتهای استان خود مراجعه می نمود، فرم های ثبت شرکت را دریافت می کرد و پس تکمیل فرم ها و فراهم کردن مدارک مورد نیاز آن را تسلیم اداره و پس پرداخت هزینه های قانونی ثبت شرکت ، منتظر می ماند تا مراحل ثبت شرکت یکی پس از دیگری توسط اداره انجام شود تا در نهایت شرکت به ثبت برسد. اگر مدیری در استرالیا ندارید، میتوانید مرجع دیگری مثلاً یک حسابدار را به عنوان نماینده قانونی خود برای ثبت شرکت در استرالیا قرار دهید.

This article has been created by GSA Content Generator Demoversion.

  • دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی
  • رنگی که می خواهید فونت آگهی شما آن را داشته باشد
  • تنها اشخاص حقیقی اجازه دارند عضو شرکت تعاونی شوند
  • انتقال رایگان سرمایه و سود
  • بدون محدودیت سنی شرکا یا سهامداران
  • قبول نمایندگی های کارخانجات
  • شرکتهای مختلط غیرسهامی
  • کشور سوئیس: 100 هزار فرانک سوئیس برای سرمایه اولیه

برای نام شرکت تا 5 نام را می توانید پیشنهاد دهید. دوبی تلاش کرده است تا خود را به یک اقتصاد کاملاً متنوع تبدیل کند. شرکتهای فرعی مذکور گزارش این گونه اصلاحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تأیید از طریق دولت به مجلسین خواهند داد. ز – مبادرت به هر گونه فعالیت صنعتی و یا بازرگانی دیگر با تصویب مجمع عمومی. ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود. اما باید بگوییم که زمانی که شما شرکتتان را در مناطق کم هزینه و با اعتبار کمتر تاسیس نمایید، هزینه های ابتدایی آن نیز کمتر خواهد بود. مثلاَ در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات وی تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث معتبر نیست و معاملاتی که مدیر معزول قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است، برای شرکت تعهد آور می باشند. در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید