مراحل ثبت شرکت چگونه است ؟

  • شرکت گردشگری
  • شرکت با مسئولیت محدود یک نفره (EURL)
  • تغییر نام شرکت
  • کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
  • درجه 1 (First Grade)
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره و سمت افراد

اول، موسسات غیرتجاری که هدف اصلیشان جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضا نباشد همچون موسسات خیریه. ✔️ چرا قیمتهای موسسات ثبتی با هم تفاوت دارد؟ هزینه های ثبت شرکت نسب به شرکتی که قصد ثبت آن را دارید می تواند بسیار متفاوتی داشته باشد، زیرا به نسب نوع شرکت ای که می خواهید ثبت کنید (مثلا شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص یا حتی سهامی عام) هزینه های قانونی که میبایست پرداخت کنید ، هزینه تمبر های ثبتی یا مالیاتی می تواند بسیار متفاوت باشد، لذا پیشنهاد می کنیم، فرمی را که در انتهای صفحه است را تکمیل بفرمایید، تا هزینه نهایی ثبت شرکت تان توسط کارشناسان ثبتی بررسی و به شما اعلام گردد. هزینه های ثبتی شرکت به مواردی بستگی دارد بدین صورت که این موارد در قالب های ثبتی متفاوت می باشد . تعیین اهداف و خط مشی شرکت و فرصت ها و تهدیداتی که در آینده ممکن است شرکت را با چالش های جدی مواجه کند. This data has been done with the help of GSA Content Generator DEMO.

سامانه ثبت شرکت

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیهی اسناد و صورتحسابها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینهٔ خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامهٔ دعوا نمایند و جبران کلیهٔ خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامهٔ آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. اگر تصمیم دارید تعدادی از مواد اساسنامه خود را تغییر دهید یا به طور کلی یک اساسنامه جدید تصویب کنید؛ لازم است در این گام اطلاعات مربوط به اساسنامه جدید وارد را وارد نمایید.

برای مثال هزینه جهت ثبت یک شرکت مسئولیت محدود برابر با صد هزار تومان می باشد اما اگر سرمایه اولیه بیشتر گردد، این هزینه قطعا بیشتر خواهد شد و تغییر پیدا خواهد کرد. تغییر اساسنامهٔ هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد. برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص در آیند باید اولاً سرمایهٔ آنها حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایهٔ خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایهٔ شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند. شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجهٔ افزایش سرمایه به وجود میآید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نماید. از جمله کارهایی که پس از ثبت شرکت باید انجام دهید، معرفی شرکت خود به سازمان امور مالیاتی و دارایی (ترسناک ترین قسمتی که خیلی ها به آن فکر می کنند) و پلمپ دفاتر مالیاتی تان به طور سالانه می باشد.

مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده۲۷۹ و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینهٔ شرکت آگهی خواهد نمود. مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازهٔ انتشار اعلامیهٔ پذیرهنویسی، سهام جدید را صادر خواهد نمود. مرجع ثبت شرکتها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی که شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیرهنویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازهٔ انتشار اعلامیهٔ پذیرهنویسی سهام را صادر خواهد نمود. در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده ۱۶۵ این قانون در مورد تأدیهٔ تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست. شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجهٔ افزایش سرمایه به وجود میآید با رعایت مقررات این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نمایند. شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایهٔ آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایهٔ خود را به میزان مذکور افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید