نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

در کادر مربوط به موضوع فعالیت، نوع فعالیت و وضعیت مجوز و مدت فعالیت را براساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب کنید. در شرح فعالیت نیز اگر در رابطه با موضوع فعالیت نیاز به توضیح باشد توضیحات لازم را وارد نمایید. سپس با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد صفحه ی اطلاعات مرکز اصلی شوید. حوزه و گستره فعالیتی شرکت باید به صورت دقیق در سامانه وارد گردد و در صورت نیاز مجوز های مربوطه نیز اخذ گردد چنانچه ثبت برند تجاری که در ذیل موضوع شرکت باید این جمله عنوان گردد ” پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط ” . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره وبازرسو حسابرسشرکتو مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیهامور شرکتمی باشد. ‌تبصره – می‌توان در اساسنامهشرکتشرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خریدسهامپرداخت و بازرس‌یابازرسان شرکتبا اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت .

  • 5ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
  • لذا با توجه به رتبه بندی کلی، هر شرکت ملزم است جهت رتبه بندی شرکت خود اقدام نموده و سعی نماید در زمینه کاری، اجرایی و فنی در رقابت با سایر شرکت ها، بتواند بهترین و بالاترین رتبه را از آن خود سازد.
  • در این گام اسامی اشخاص را به ترتیب اولویت پیشنهادی وارد می‌کنیم.

نقش بازرس در شرکت های سهامی|ثبت شرکت|ثبت برند|رتبه . طبق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید. تعهدنامه اعضای هیئت مدیره سازمان در خصوص کار نکردن در سازمان های دولتی و خصوصی مشابه لازم است. این مورد برای اخذ رتبه های ۱ تا ۴ الزامی است و بایستی این تعهد نامه در محضر در مورد تک تک اعضای هیئت مدیره سازمان به ثبت برسد.

راهنمای شرایط ثبت شرکت در زنجان

چنانچه لازم به ذکر است حضور متقاضی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری هیچ تاثیری در روند ثبت شرکت یا سایر امور ثبتی نخواهد داشت . در مرحله بعد، مدیران شرکت باید اعضای هیئت مدیره و افراد کلیدی شرکت را تعیین کنند. سمت هر کدام از آن ثبت شرکت ها باید با بعضی از اطلاعات هویتی شان ثبت شود. نقشبازرس در شرکتهایسهامی,بازرس در شرکت سهامیخاص,بازرس در شرکت سهامیخاص,مسئولیت هایبازرس,ثبتشرکت,شرکتهایسهامی. صاحبانسهامدرشرکتهایسهامیبه طور انفرادی حق بررسی و دخالت درامور شرکترا ندارند.

http //sherkat.ssaa.ir ا

3- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. پس از ثبت درخواست شرکت در سامانه ثبت شرکت ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا واحدهای مربوطه، می بایست اقدام به بررسی درخواست ثبت شده در این سامانه نمایند. افرادی که درخواست خود را برای ثبت شرکت در این سایت ثبت کرده اند، می توانند پس از ثبت درخواست، اقدام به پیگیری ثبت شرکت ها نمایند. اگر در مجمع عمومی سوم تعداد به حد نصاب مذکور نرسید موسسین شرکت رای به عدم تشکیل شرکت سهامی می دهند(طبق ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت). شرکت سهامی به تنظیم اساسنامه نیاز دارد و مجمع عمومی موسس آن را تصویب می نماید. در زمینه پیمانکاری اگر بخواهید فعالیت داشته باشید بهتر است اقدام به ثبت شرکت کنید.

در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(ماده 99)الزامی است. در هر حال ، بعد از رسیدن به حدنصاب ، تصمیم گیری در مجمع مزبور ، همیشه با اکثریت ثبت تغییرات دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی ، معتبر خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

سایر مدارک نیز باید همزمان به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت‎ها‎ تحویل داده شود. کارشناس مربوطه نیز دو نسخه آگهی را به امضای رئیس اداره رسانده و یک نسخه آن را در پرونده متقاضی ثبت شرکت قرار می‎دهد. حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ۲ نفر و در ثبت شرکت سهامی خاص این تعداد برابر با ۳‌نفر است. در گام اول باید شریک قابل اعتمادی برای خود پیدا کنید. 2ـ تصویر یک نسخه از صورتجلسه فرم انتقالی و تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضا نامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه درآن جا تأسیس میشود به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

حق العمل کاری در قانون تجارت چیست؟

برای مشخص کردن مدت فعالیت شرکت یکی از 2گزینه «محدود»یا «نامحدود» را باید انتخاب کنید. و برای انتخاب موضوع می توانید از لیستی که سامانه به شما می دهد انتخاب کنید. که البته برای برخی موضوعات تهیه مجوز لازم است. 3ـ در صورتیکه یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و ازشرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورتجلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود. 2ـ مدت ماموریت در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم می تواند نامحدود باشد.

نظارت برامورمدیریت و نظام مالیشرکتهایتابعه و انجامبازرسیو حسابرسی‌های لازم. عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد – موسسه حقوقی . وظایف بازرس پس از ثبت شرکت | اپلیکیشن زینگ | باربری . نقش و وظیفه بازرس در شرکت‌ سهامی چیست؟ و چه مسئولیت‌هایی .

درصورتی که کارشناس افزایش سرمایه را تایید کند میتوان اگهی ثبتی مربوط به افزایش سرمایه به همراه اظهارنامه افزایش سرمایه را از اداره ثبت شرکت ها تحویل گرفت سپس اقدام به پرداخت هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار برای درج اگهی افزایش سرمایه خود کنید. سپس شرکت، صورتجلسات و اظهارنامه افزایش سرمایه را به همراه گزارش بازرس و مدارک دیگر مانند اساسنامه، اخرین تغییرات و … برای اداره ثبت شرکت ها ارسال می کند و تا درج شدن نظر کارشناس در سامانه منتظر میماند. در این مرحله از آموزش تصویری ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت متن صورت‌جلسه تایپ شده در سامانه باید با متن صورت‌جلسه ای که به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌شود، منطبق باشد. برای صرفه جویی در وقت می‌توان از متنهای پیش فرض که در سامانه قرارداده شده استفاده کرد. این متون بر اساس آنچه در تصمیمات انتخاب شده است تغییر می‌کند. برای این کار روی کلید دریافت متن پیشنهادی رایانه کلیک نمایم.

در این گام از ثبت تغییرات شرکت، میزان سهام سهامداران شرکت مشخص می‌شود. در این گام اسامی اشخاص را به ترتیب اولویت پیشنهادی وارد می‌کنیم. اگر اولویت های بالاتر مورد قبول باشد به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نمی‌شود. سپس در فیلد نام درخواستی اسم مورد نظر تایپ می‌شود. اگر توضیح اضافه لازم بود در قسمت توضیحات متقاضی می‌کنیم. سپس با کلیک بر روی کلید ثبت نام اسم پیشنهادی را اضافه می‌کنیم.